Montessori školáci

Frčíme v tom až do dospívání.

25.1. 2023

Co budeš mít na vysvědčení?

Tak je to zase tady. Vysvědčení. Pro někoho den radosti, pochval a odměn, pro některé děti, bohužel, stále den strachu. V rozhlase právě slyším rozhovor s dětmi, ptají se jich: “ Proč vůbec existuje vysvědčení?” „Aby nám...

29.6. 2022

Proč jsou známky zbytečné?

Mějme na paměti, že známka vůbec nevypovídá o tom, jací jsme lidé. Jak je známkování nesmyslné a zbytečné jsem zjistila, až když jsem čichla k montessori pedagogice. Když můj syn chodil do klasické základní školy, musela jsem se vyrovnat s občasnými...

5.3. 2019

Maria Montessori navrhuje pro vzdělávání adolescentů venkovské prostředí

Dr. Maria Montessori považuje za období dospívání věk mezi dvanáctým a osmnáctým rokem. Tento věk není stanoven nikterak náhodně, ale byl vypozorován podle fyziologických změn, které se odehrávají v lidském těle a psychických změn, které souvisí s dozráváním mozku. U...