Hana Gabrielová, Dis.

Lektorka workshopů, autorka článků, mentoring montessori MŠ

Montessori vzdělání:

- Mezinárodní Montessori výcvik pro pro pedagogy dětí ve věku 3-6 - Primary Teacher Training (Association Montessori Internationale/AMI, lektorka MarieRoth)

- Kurz "základní znalosti montessori pedagogiky" (Pro rodinu, o.p.s., nyní Montessori školy Andílek)

- Národní kurz Montessori pro věk 3 - 6 let (Společnost Montessori, o.s)

- Výuka českého jazyka v montessori MŠ (AMI, Madlena     Ulrich)

- Neuropsychologie a Montessori - Škola pro mozek (Dr. Steve Hughes)

- Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo - První   české setkání montessori učitelů

- 28. Mezinárodní montessori kongres v Praze 27. – 30. 7.   2017 (AMI, Angeline Lillard, Carla Foster, Irene Fafalios, Srikumar Rao, Scilla Elworthy, Montessori Institute Prague)

- Konference Lead montessori (AMI, Kathy Minardi, Peter   Davidson, Sue Pritzker)

- Jaký by měl být učitel 21. století  - Druhé české setkání   montessori učitelů, (AMI, Carla Foster, Elina Rautasalo)

Ostatní vzdělávání a inspirace:

- Rekvalifikační kurz "Lektor práce s rodinou"

- Kurz respektovat a být respektován

- Cvičení s nejmenšími

- Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku (Mgr. Petra  Poláková)

- Nenásilná komunikace (Dita Žváčková)

- Sedm pilířů grafomotoriky (Mgr. Milada Smutná)   

- Nejsou stejné aneb jak přistupovat k výchově dětí (Šárka Míková)     

Napište mi: hanka@zijememontessori.cz