Lektorka workshopů, poradenství pro rodiče, pracovny

Mgr. Kamila Balcarová

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu -  obor učitelství pro MŠ, dále PedF UK v Praze - obor učitelství pro 2. a 3. stupeň se specializací český jazyk a výtvarná výchova.

Poté jsem absolvovala diplomový kurz u České montessori společnosti (3 - 12 let) a následně i mezinárodní Mezinárodní Montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku 0-3 roky, Assistant to Infancy u Patricia Wallner (Association Montessori Internationale)

Zúčastnila jsem se i několika kratších kurzů zaměřených na Montessori metodu (např. seminář Kay Baker).

Zajímám se také o možnosti vzdělávání lidí se speciálními potřebami. Proto jsem nedávno dokončila studium Waldorfské léčebné pedagogiky.

Již 12 let jsem průvodkyní rodičů a dětí v montessori pracovnách pro děti ve věku 0 – 3 roky v RKC Paleček. Pracovny jsem vedla i v Montessori školách Andílek, kde jsem se podílela na založení první Montessori komunity batolat, kde jsem také pracvovala.

Jsem také lektorkou vzdělávání dospělých, vede poradnu empatického rodičovství, jsem spoluautorkou online kurzu Dokážeš to sám.

Externě také pracuji s pedagogy, spolupracuji s projektem Asociace MontessoriiMontessori Institute Prague.