Lektorka workshopů, poradenství pro rodiče, pracovny

Mgr. Kamila Balcarová

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu -  obor učitelství pro MŠ, dále PedF UK v Praze - obor učitelství pro 2. a 3. stupeň se specializací český jazyk a výtvarná výchova.

Poté jsem absolvovala diplomový kurz u České montessori společnosti (3 - 12 let) a následně i mezinárodní Mezinárodní Montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku 0-3 roky, Assistant to Infancy u Patricia Wallner (Association Montessori Internationale)

Zúčastnila jsem se i několika kratších kurzů zaměřených na Montessori metodu (např. seminář Kay Baker).

Zajímám se také o možnosti vzdělávání lidí se speciálními potřebami. Proto jsem nedávno dokončila studium Waldorfské léčebné pedagogiky.

Již 12 let jsem průvodkyní rodičů a dětí v montessori pracovnách pro děti ve věku 0 – 3 roky v RKC Paleček. Pracovny jsem vedla i v Montessori školách Andílek.

Jsem také lektorkou vzdělávání dospělých, vede poradnu empatického rodičovství, jsem spoluautorkou online kurzu Dokážeš to sám.

Externě také pracuji s pedagogy, spolupracuji s projektem Učíme montessoriMontessori Institute Prague.