Lektorka workshopů, autorka článků, pracovny, poradenství

Mgr. Michaela Willheimová

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu – obor učitelství pro MŠ a PedF UK v Praze, obor učitelství pro I. stupeň se specializací dramatická a tělesná výchova.

Již 12 let jsem průvodkyní dětí a rodičů na jejich montessori cestě. Stála jsem u zrodu RC Paleček, kde jsem rozvíjela koncept Montessori pracoven pro děti s rodiči a  u zrodu RC Andílek (nyní Montessori školy Andílek), kde jsem spoluzaložila třídu montessori batolat.

V současné době jsou mojí srdeční záležitostí rodiče, protože tam v nás to vše začíná :-).  Jsem spoluautorkou projektu Žijeme montessori, průvodkyní rodičů a dětí od narození do 3 let, lektorkou a koordinátorkou kurzů pro dospělé a spoluautorkou online kurzu Dokážeš to sám

Externě také pracuji s pedagogy, spolupracuji s projektem Učíme montessoriMontessori Institute Prague.

Největší "školou" je mi sám život. Jsem ale vděčná, že jsem mohla nahlédnout montessori pod pokličku díky tomuto vzdělávání:

Montessori vzdělávání:

- Národní kurz Montessori (Společnost Montessori, o.s)

- Montessori konference - Psycho Aritmetika aneb celsotní   pohled na výuku matematiky (Elisabeth Westra –Mattijssen,   Dick Huntink, Claus Dieter Kaul)

- Základní Montessori kurz pro pedagogy, lektory a rodiče Association Montessori Internationale (AMI, Lilian Bryan)

- Mezinárodní montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku  3-6 - Primary Teacher Training, (Association Montessori Internationale/AMI, MarieRoth)

- Montessori pro děti ve věku 0 -3 AMI  (AMI, Patricia Wallner)

- Základy montessori teorie a praxe pro práci s dětmi 0 – 3   roky (AMI, Patricia Wallner)

- Přehled kosmické výchovy v ZŠ (AMI, Kay Baker)

- Mezinárodní Montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku  0-3 roky, Assistant to Infancy  (AMI, Patricia Wallner)

- Realizace montessori programu v ZŠ (AMI, Jean K. Miller,   Greg Mac Donald)

- Výuka českého jazyka v montessori MŠ (AMI, Madlena Ulrich)

- Montessori for Adolescents (AMI/NAMTA, David Kahn)

- Řízení montessori škol (AMI, Peter Davidson)

- Montessori 101 - montessori a současnost (AMI, Peter   Davidson)

- Co by všichni učitelé měli vědět o ADHD (Dr. Steve  Hughes)

- Neuropsychologie a Montessori - Škola pro mozek (Dr. Steve  Hughes)

- Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo (První   české setkání montessori učitelů)

- 28. Mezinárodní montessori kongres v Praze 27. – 30.   července 2017 (AMI, Angeline Lillard, Carla Foster, Irene   Fafalios, Srikumar Rao, Scilla Elworthy

- Konference Lead montessori (Kathy Minardi, Peter Davidson, Sue Pritzker)

- Jaký by měl být učitel 21. století (Druhé české setkání montessori učitelů  (AMI, Carla Foster, Elina Rautasalo)

Ostatní vzdělávání a inspirace:

- Cvičení s nejmenšími

- Práce s hlasem (Ústřední škola české obce sokolské, Tyršův   dům, Praha)

- Kurz Respektovat a být respektován

- Public Relations pro MC (Síť Mateřských center, Rut   Kolínská)

- Obnova lásky v rodinách (PhDr. Jiřina Prekopová)

- Rodičovství bez bojů (Naomi Aldort)

- Nevýchova (Katka Králová)

- Pozitivní rodičovství (Nadace naše dítě)

- Cestami vědomého rodičovství (Kamila Balcarová)

- Psychologický vývoj dítěte předškolního věku, Nástrahy   puberty (Ilona Špaňhelová)

- Myšlenkové mapy (Alena Jáchimová)

- Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku (Mgr.Petra   Poláková)

- Nenásilná komunikace (Dita Žváčková)

- Sedm pilířů grafomotoriky (Mgr. Milada Smutná) a jiné :)