O projektu

Žijeme Montessori

Projekt

Průvodce pozitivním rodičovstvím 2022

Projekt „Průvodce pozitivním rodičovstvím“ je podpořen MPSV – odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí v rámci programu Rodina – v oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství a dále MHMP – Program rodinné politiky.

Cíl projektu:

Cílem našich aktivit v projektu zaměřených na rodiče je přispívat ke zvyšování rodičovských kompetencí, zabraňovat vzniku sociálně patologických jevů v rodinách, případně vznikající negativní jevy identifikovat, zachytávat a napomáhat včasnému nasměrování rodiny do péče odborníků.

Cílem naší práce je podporovat rodinu v celé její šíři, což znamená, že podporujeme všechny její členy. Naše motto zní: „Vzděláváme, rozvíjíme, Inspirujeme, žijeme“. Usilujeme o informované rodičovství. Vycházíme z faktu, že pro dobré fungování rodiny je potřeba v rodině pomáhat vytvořit a udržovat zdravé, stabilní a podporující prostředí, jehož součástí jsou v první řadě právě informovaní a připravení rodiče, kteří přistupují ke svému dítěti s informovanou láskou a respektem.

Aktivity projektu:

Vzdělávání a praktický nácvik rodičovských kompetencí v tréninkovém, připraveném prostředí pod vedením zkušeného průvodce/lektora.

  • Podpůrné a svépomocné rodičovské skupiny
  • Vzdělávací akce – semináře, workshopy, besedy
  • Komplexní poradenské a podpůrné služby

Cílová skupina projektu:

Rodiny s malými dětmi, rodiny v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Willheimová, michaela@zijememontessori.cz