4 denní akreditovaný seminář

Respektovat a být respektován

Doporučujeme všem rodičům i pedagogům, kteří se chtějí naučit efektivně komunikovat nejen se svými dětmi.

Termín: 24. – 27. 7. 2023

ty jsi ale šikulka!

Vždyť jsem ti to říkala!

Za trest jsi bez pohádky!

Proč? protože jsem to řekla!

Nelez tam!

Ty mě snad neslyšíš?

Také tyto věty běžně používáte?

Na tomto kurzu zjistíte, jak jednoduše můžete nahradit tyto běžné věty jinými tak, aby vám vaše dítě rozumělo. 

Mnoho dospělých má za to, že je třeba mít děti hlavně rád a myslet to s nimi dobře. Ve jménu lásky a dobrých úmyslů se však někdy používají výchovné prostředky, které se neslučují s respektem a lidskou důstojností – hrozby, tresty, zesměšňování, „uplácení“ odměnami aj. Dospělí si přejí, aby se děti chovaly s respektem k druhým lidem. K tomu ale potřebují zažít samy na sobě respekt od dospělých. Nestačí, když o vzájemném respektu pouze slyší nebo jej vidí kolem sebe.

Obsah semináře

Anotace kurzu:

 • 1. den: Téma EMOCE

  Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Poznatky o fungování mozku. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Zvládání vlastních emocí.

 • 2. den: KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

  Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce. Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Obsah vs.forma sdělování požadavků.

 • 3. den: CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ

  Zásady respektující komunikace. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí. Vytváření návyků u dětí.

 • 4. den: JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

  Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě. Respektující komunikace pro každý den.

Na konkrétních situacích si vyzkoušíte jak neefektivní, tak i respektující komunikaci a zjistíte, jak málo stačí k tomu, abyste začaly s ostatními kolem vás mluvit jinak a lépe. Nebudete věřit, co všechno se díky této komunikaci ve vztahu k vám změní.

Kurz pořádáme ve spolupráci se spolkem Respektovat a být respektován®, z.s. a je jedním z posledních tohoto formátu v ČR.

Průvodkyní kurzu je certifikovaná lektorka tohoto kurzu paní Soňa Kazda.

Organizace

Termín, cena a registrace

Termín

24. – 27. 7. 2023

9:00 – 16:30

Cena semináře

9 950Kč

včetně DPH

Registrace

Pokud potřebujete ještě další informace, pište na e-mail hanka@zijememontessori.cz.

Kde nás najdete?

Potkáváme se na Smíchově

Najdete nás na adrese Jindřicha Plachty 58/30, Praha.

Jsme přímo u zastávek MHD „Anděl“.