TRADIČNÍ VERSUS MONTESSORI

31. srpna 2020 uběhne 150 let od narození Marie Montessori. Montessori předběhla svou dobu jak svou výzkumnou prací, tak svým přístupem ke vzdělávání a průkopnickou prací v oblasti sociálních reforem. Práce Marie Montessori dodnes motivuje lidi měnit svět k lepšímu a má dopad na životy dětí, rodin i učitelů už 150 let. V roce 2020 budeme slavit její úžasný odkaz montessori pedagogického systému, ale také její neúnavnou práci v prosazování práv dětí.

Čím se Montessori odlišuje?

Skutečný rozdíl

Formování základních dovedností dětí je nesmírně důležité během prvních let života – nejen akademické učení, ale i schopnost soustředit se, vytrvat a myslet sám za sebe, stejně jako schopnost dobře spolupracovat a vycházet s jinými. Z dětí, kterým se dostalo vhodné podpory během těchto formujících let, vyrůstají dospělí, kteří jsou vnitřně motivováni, milují učení se, umí myslet flexibilně a kreativně a kteří si nejen uvědomují potřeby jiných, ale také se aktivně snaží o harmonický život.

Tradiční versus Montessori

V tradičním vzdělávání rozhoduje o tom, co se děti musí naučit, dospělý a za měřítko akademického úspěchu je považována schopnost zapamatovat si a reprodukovat informace. Učitel je aktivním poskytovatelem informací a děti jsou pasivními příjemci.

Montessori přístup je založen na opačné myšlence. Pedagog na sebe bere odlišnou roli. Poskytuje vhodné podmínky, díky kterým si děti nacházejí to, co v danou chvíli potřebují. Děti se tak stanou aktivními žáky. Jsou schopny dosáhnout vlastního jedinečného potenciálu, protože se učí vlastním tempem a rytmem se zaměřením na jejich své momentální konkrétní vývojové potřeby.

Montessori přístup tedy poskytuje připraveného pedagoga, připravené prostředí a dává dítěti svobodu a jasné limity.

Montessori principy

Děti mají různé potřeby v různých obdobích svého života

Montessori rozlišuje čtyři fáze v životě dítěte: od narození do 6 let, 6-12, 12-18, 18-24.

Tyto vývojové fáze popisuje mnoho psychologů, ale jen Maria Montessori ukázala způsob, jak odpovědět na tento poznatek v podobě vzdělávání. Nově definovala vzdělávání jako „pomoc pro život“ navrhujíc, že pokud budeme podporovat přirozený vývojdětí v každé fázi, pak optimalizujeme vývoj celé lidské bytosti. Poukázala na to, že v životě každého dítěte je jedinečný čas, kdy je dítě nejvíce připraveno podniknout konkrétní krok ve vývoji. Pokud mají děti naplnit svůj individuální potenciál, je zcela nezbytné, aby dostaly příležitost uchopit tuto možnost v pravý okamžik.

Děti mají výjimečný způsob učení – absorbující mysl

V prvních šesti letech života mladá mysl jednoduše nasává vše ze světa kolem sebe. To znamená, že novorozeně se může naučit jakýkoliv jazyk a adaptovat se na jakoukoliv kulturu jednoduše tím, že v ní žije. Maria Montessori tvrdí, že velký důraz musí být kladen na vzdělání v prvních šesti letech života, kdy se děti učí s naprostou lehkostí.

Děti mají přirozenou touhu učit se

Od okamžiku, kdy se narodí, usilují malá miminka o to, aby se zorientovala a zkoumala věci ve svém světě. Natahují se, aby vytáhli význam ze všeho, co zažijí, jsou hnáni touhou být nezávislý a chtějí nalézt způsob, jak komunikovat s lidmi okolo. Mají naléhavou touhu manipulovat rukama s různými věcmi, aby zjistili, jaké věci to jsou, koncentrovat se na úkol stojící před nimi a opakovat věci, aby vše, co činí, činili s větší a větší dokonalostí. Tyto vývojové hnací síly jsou všechny součástí přirozeného chování, které si lidská bytost nese s sebou po celý život a které pomáhají miminkům vyvíjet se a adaptovat se na svůj nový svět.

Děti mají jedinečná okýnka příležitostí pro učení se – senzitivní fáze

Děti mají časová období, kdy jsou obzvláště vnímavé na určité věci, které se kolem nich dějí. Během prvních šesti let života jsou vnitřně poháněny, aby hledaly aktivity, které jim pomohou učit se svůj jazyk, koordinovat pohyby a vyvíjet mysl, díky které jejich svět bude dávat smysl. Trvání těchto „senzitivních období“ je časově omezené, a jakmile děti dosahují věku šesti let, senzitivní období slábnou. Senzitivní období poskytují rozvrh pro přirozený vývoj a Montessori přístup klade důraz na podporu individuálního vývojového rozvrhu každého dítěte během prvních šesti let.

Děkujeme, Maruško! 🙂

Nejmenší děti mi dávají tu správnou energii. U nich je svět ještě v pořádku. Budu vám ráda pomocníkem i inspirací i na vaší montessori cestě.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů