WEBINÁŘE ZDARMA PRO VÁS

Nazrál již čas na školku?

 

Je nutné mé dítě už do školky dávat? Stejně budu doma s mladším dítětem, tak proč jej nenechat doma s námi? V tomhle věku začínají toužit po jiných dětech, tak aby o něco nepřišlo. Jak poznat, zda je už na školku dostatečně zralé? A navíc, jak vybrat školku, ve které se mu bude líbit?

Jak připravit prostředí doma pro nejmenší?

Proč po sobě vaše dítě neuklízí? U ničeho delší dobu nevydrží? Má problémy s usínáním? Kladete si otázky, proč to doma pořád nefunguje? To vše může souviset s tím, jak máte uspořádán váš společný prostor.

Na našem webináři si ukážeme, jak připravit domácnost či pokoj pro vaše dítě v souladu s montessori principy.

 

Svoboda a zodpovědnost

Přejeme si, aby naše děti byly schopné se rozhodovat samy, aby nebyly slepě poslušné, aby zakusily svobodu již od útlého věku. Proto je potřeba dětem stanovit jasná pravidla a hranice, a tím dojít  k přirozené odpovědnosti.

Objevování role matky

(část 1.)

Kamila a Martin byli konzultanti v našem projektu "Ruku v ruce zpět do práce", který se zabýval slaďovaním rodinného a pracovního života. Chtěli jsme na toto téma znát jak ženský, tak mužský pohled. Všechny 3 díly se zabývají tématikou, jak se změní rodina při příchodu dítěte nebo naopak odchodu matky zpět do práce.

Děkujeme za otevřené vhledy a postřehy. 

Objevování role otce

(část 2.)

Ženské otázky a mužské odpovědi na problematiku toho, jak se změní rodina, když matka odejde do práce, jaká je doma úloha otce a jak se ve své roli cítí? 

Co vše se v rodině změní? Jaké dopady má na rodinný život tato velká změna?

Hledání společné cesty

(část 3.)

Vyjasňování rolí a pozicí v rodině při velkých životních změnách.

Snaha o domluvu pro období, kdy se rodina mění ať po příchodu dítěte, tak i po odchodu matky do práce. K jakým sporům může docházet a jak se tato životní situace dá řešit.