Hana Gabrielová, DiS

Přes 12 let pracuji s dětmi a rodiči montessori metodou.

Před 15 lety jsem stála u zrodu RKC Paleček, kde jsem začínala jako lektorka hudebně-pohybového kroužku pro malé děti.

Stála jsem také u zrodu RC Andílek (nyní Montessori školy Andílek), kde jsem sedm let pracovala jako pedagožka v montessori školce, poté jako asistentka v montessori základní škole.

Jsem maminkou Jakuba (18 let) a Adély (15 let).

Lektorka vzdělávání dospělých

Lektorka pracoven 3–6

Koordinátorka pracoven a kurzů

Mentoring montessori MŠ

Konzultace

Montessori vzdělání:

 • Mezinárodní Montessori výcvik pro pro pedagogy dětí ve věku 3-6 – Primary Teacher Training (Association Montessori Internationale/AMI, lektorka MarieRoth)
 • Kurz „základní znalosti montessori pedagogiky“ (Pro rodinu, o.p.s., nyní Montessori školy Andílek)
 • Národní kurz Montessori pro věk 3 – 6 let (Společnost Montessori, o.s)
 • Výuka českého jazyka v montessori MŠ (AMI, Madlena Ulrich)
 • Neuropsychologie a Montessori – Škola pro mozek (Dr. Steve Hughes)
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo – První české setkání montessori učitelů
 • 28. Mezinárodní montessori kongres v Praze 27. – 30. 7. 2017 (AMI, Angeline Lillard, Carla Foster, Irene Fafalios, Srikumar Rao, Scilla Elworthy, Montessori Institute Prague)
 • Konference Lead montessori (AMI, Kathy Minardi, Peter Davidson, Sue Pritzker)
 • Jaký by měl být učitel 21. století – Druhé české setkání montessori učitelů, (AMI, Carla Foster, Elina Rautasalo)

Ostatní vzdělání a inspirace:

 • Rekvalifikační kurz „Lektor práce s rodinou“
 • Kurz respektovat a být respektován
 • Cvičení s nejmenšími
 • Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku (Mgr. Petra Poláková)
 • Nenásilná komunikace (Dita Žváčková)
 • Sedm pilířů grafomotoriky (Mgr. Milada Smutná)