Dokážeš to sám

8 týdenní online průvodce pro rodiče

Všechny online materiály

Mgr. Michaela Willheimová

Již 15 let jsem průvodkyní rodičů a dětí montessori metodou.

Stála jsem u zrodu RKC Paleček, kde jsem spolu s Kamilou začala s konceptem Montessori pracoven pro děti s rodiči, a také u zrodu RC Andílek (nyní Montessori školy Andílek), kde jsem založila třídu montessori batolat.

Jsem maminkou Daniela (17 let) a Šimona (11 let).

Projektová manažerka

Lektorka skupinky pro miminka

Lektorka pracoven 3–6

Spoluautorka kurzu “Jak na montessori doma”

Lektorka vzdělávání dospělých

Mentoring montessori DS a MŠ

Poradenství

Montessori vzdělání:

 • Mezinárodní montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku 3-6 – Primary Teacher Training (Association Montessori Internationale/AMI, MarieRoth)
 • Mezinárodní montessori výcvik pro děti ve věku 0 -3 AMI (AMI, Patricia Wallner)
 • Národní kurz Montessori (Společnost Montessori, o.s)
 • Montessori konference – Psycho Aritmetika aneb celsotní pohled na výuku matematiky (Elisabeth Westra –Mattijssen, Dick Huntink, Claus Dieter Kaul)
 • Základní Montessori kurz pro pedagogy, lektory a rodiče Association Montessori Internationale (AMI, Lilian Bryan)
 • Základy montessori teorie a praxe pro práci s dětmi 0 – 3 roky (AMI, Patricia Wallner)
 • Přehled kosmické výchovy v ZŠ (AMI, Kay Baker)
 • Mezinárodní Montessori výcvik pro pedagogy dětí ve věku 0-3 roky, Assistant to Infancy (AMI, Patricia Wallner)
 • Realizace montessori programu v ZŠ (AMI, Jean K. Miller, Greg Mac Donald)
 • Výuka českého jazyka v montessori MŠ (AMI, Madlena Ulrich)
 • Montessori for Adolescents (AMI/NAMTA, David Kahn)
 • Řízení montessori škol (AMI, Peter Davidson)
 • Montessori 101 – montessori a současnost (AMI, Peter Davidson)
 • Co by všichni učitelé měli vědět o ADHD (Dr. Steve Hughes)
 • Neuropsychologie a Montessori – Škola pro mozek (Dr. Steve Hughes)
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo (První české setkání montessori učitelů)
 • 28. Mezinárodní montessori kongres v Praze 27. – 30. července 2017 (AMI, Angeline Lillard, Carla Foster, Irene Fafalios, Srikumar Rao, Scilla Elworthy)
 • Konference Lead montessori (Kathy Minardi, Peter Davidson, Sue Pritzker)
 • Jaký by měl být učitel 21. století (Druhé české setkání montessori učitelů (AMI, Carla Foster, Elina Rautasalo)

Ostatní vzdělání a inspirace:

 • Střední pedagogická škola – obor učitelství pro MŠ
 • PedF UK v Praze, obor učitelství pro I. stupeň se specializací dramatická a tělesná výchova.
 • Cvičení s nejmenšími
 • Kurz Respektovat a být respektován
 • Public Relations pro MC (Síť Mateřských center, Rut Kolínská)
 • Obnova lásky v rodinách (PhDr. Jiřina Prekopová)
 • Rodičovství bez bojů (Naomi Aldort)
 • Nevýchova (Katka Králová)
 • Pozitivní rodičovství (Nadace naše dítě)
 • Cestami vědomého rodičovství (Kamila Balcarová)
 • Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku (Mgr.Petra Poláková)
 • Nenásilná komunikace (Dita Žváčková)
 • Sedm pilířů grafomotoriky (Mgr. Milada Smutná a jiné)