Dokážeš to sám

8 týdenní online průvodce pro rodiče

Vánoční sešit plný montessori aktivit

Vánoční sešit

Plný Montessori aktivit

Jak na dětský vzdor

Jak na dětský vzdor

Záznam semináře

Tátové jsou důležití…

Otcovská role a archetyp otce

V mém dětství nebylo nikterak výjimečné, že se tátové více zapojovali do výchovy, až když dítě chodilo a mluvilo, šlo s ním např. jít na výlet, hrát fotbal, anebo mu předčítat či pouštět zajímavou hudbu; zkrátka s ním sdílet vlastní záliby či dovednosti. Existovali samozřejmě i otcové, kteří se účastnili péče o miminko, ale troufám si říct, že jich bylo výrazně méně než dnes. Mnozí to nedělali, protože k tomu třeba nebyli přizváni od žen, anebo vedeni odmalička. Často neměli takový vzor doma ve svém otci, možná se i vyhýbali případným úšklebkům jiných mužů, protože běžným trendem bylo, že o malé děti pečují mámy.

Role otce souvisí se společenským vnímáním rolí a problematikou genderu.

V tradičních společnostech bývá chápána jako role poskytovatele i “hlavy rodiny”, toho, kdo střeží rodinný systém a předává důležitá pravidla. Očekává se, že muž zajistí rodinu především ekonomicky, žena se zas postará o domácnost a děti.

“Archetyp otce je personifikací principu ochrany, vedení, autority. Otec ustavuje pravidla a také trestá jejich nedodržování. Odměňuje, když jsme tací, jakými máme být, když plníme požadavky a dokážeme uspět. Otcovský archetyp v sobě obsahuje také muže jako stvořitele světa, budovatele, architekta i stavitele. Otec omezuje, aby udržel děti v bezpečí – staví tedy hranice. Určuje, co je správné a co není. Podporuje ve výkonu, v úspěchu ve vnějším světě. Také určuje, kdy je k tomu vhodná doba.

Iniciační rituály mladých mužů v různých kulturách mají význam otcovského požehnání, uznání dospělosti a doplňují individuální úlohu otce na konci separačního procesu.” (Klímová,J., Fialová, M.: Proč (a jak) psychosomatika funguje?)

Zaujalo mě, že podle tradice indiánů Černonožců pečuje o dítě od narození do 4 let matka, od 4 do 8 let jsou nejdůležitější svým vlivem prarodiče a v 8 až 14 letech přebírá u chlapců výchovu a vedení otec (u dívek matka).

Moderní otec je tátou od začátku

“Matka je pro dítě živnou půdou, otec je slunce, které mu dovoluje kvést.” (Alfréd Tomatis)

Myslím si, že česká společnost je v otázkách genderu v posledních letech stále méně konzervativní. Přibývá mužů, kteří si své otcovství užívají a chtějí být aktivní již od počátku. Sílí jejich zájem žít rodičovství naplno, rozumět svému dítěti, znát ho odmalička. Otec, který se zajímá o dítě již od těhotenství, je např. přítomen porodu, a pak se aktivně podílí na vedení i směřování dítěte, je v dnešní společnosti zkrátka “in”. Knihy o rodičovství, otcovství, vývojové psychologii, komunikaci s dětmi jsou stále častější součástí rodinných knihoven. Muži dnes mají možnost organizovat různé akce, potkávat se i navzájem inspirovat (mužské kruhy, tématické víkendy pro táty a děti, pobyty pro táty a syny apod.).

Čas na děti musí muž většinou sladit se svou profesí či pracovní dobou, ale protože přibývá žen – matek, které jsou ekonomicky i profesně samostatnější, pracují i někteří muži Ĉexibilněji, např. z domova. Není už ani výjimkou, že se na rodičovské dovolené vystřídají oba rodiče. Větší účast otců na péči i výchově je z hlediska zdravého vývoje dětí pozitivní změnou.

Jak se může muž jako táta zapojit?

Hlavní rolí otce je milovat matku dětí. To se promítá do rodinného systému již před narozením dítěte a je neméně důležité i v dalších vývojových obdobích.

Je skvělé, když muž věnuje pravidelné chvilky své těhotné ženě, může ji masírovat, komunikuje s dítětem uvnitř dělohy (doteky, čtení, společný poslech či hraní hudby).

Může i nemusí být přítomen u porodu. Měl by reálně odhadnout své možnosti i odhodlání. Ne každá žena navíc přítomnost muže u porodu vítá.

Jedná se o velmi individuální, osobní a citlivé téma. V minulosti byla napříč různými kulturami přítomnost muže u porodu něčím nepatřičným (porodní báby např. zaměstnávali otce vařením vody). Pro přijetí dítěte i prohloubení partnerského pouta je většinou právě porod nepřenosným zážitkem.

V prvních dnech po porodu pomáhá otec tak, že komunikuje s okolím, (zařizuje např. zápis dítěte do matriky), přebírá péči o starší sourozence,

nakoupí či uvaří.

V rodině, kde je více dětí, bývá důležité slaďování různých vývojových potřeb, je dobré, když se rodiče dokáží Ĉexibilně zastoupit. Matka třeba více pečuje o kojence, otec tráví aktivně čas se starším dítětem. Jakmile je matka vyvázána z častého kojení, mohou se vystřídat (otec je pár hodin jen s miminkem, matka se věnuje starším dětem).

U větších dětí je vzor otce ještě více nezastupitelný, svým chováním ukazuje dětem hodnoty, které mohou následovat. Učí děti komunikovat jinak než to dělají matky, ovlivňuje jazykový vývoj, způsob interakčního chování i vývoj pohlavní identity.

Hraje s dětmi hry, učí je odvaze, zkoumání, riskování, ale zároveň i schopnosti nést následky za své chování.

Ovlivňuje schopnost zvládat realitu, samostatný postoj vůči světu, v němž žijeme, přispívá k vnitřnímu uspořádání osobnosti dítěte.

Existuje řada studií dokazujících důležitost a nepostradatelnost otce ve výchově chlapců i dívek. Např. dlouhodobá americká studie ukázala, že synové otců, kteří se aktivně zapojili do jejich života, jsou méně orientovaní na kariéru, jsou pružnější ve svých představách o přijímání rolí a projevují se méně agresivně, protože se o ně otcové zajímali, aniž by na sebe museli upozorňovat špatným chováním. U žen je zas prokazatelné, že pokud mají dlouhodobý dobrý vztah se svým otcem, mívají pak lepší vztahy se svými partnery i lepší mentální a fyzické zdraví ve věku kolem třiatřiceti let. (švédská studie, Univerzita v Uppsale)

Podle jiných výzkumů existuje i přímá souvislost mezi nepřítomností otce a špatnými výsledky ve škole, nízkým inteligenčním kvocientem, delikvencí a agresivitou…Je tedy důležité, aby otec pro dítě nejen existoval, ale byl co možná nejvíce přítomen v jeho každodennosti.

Den otců

Přeji všem otcům, ať mají dobré podmínky, dostatek příležitostí, času i lásky žít svou roli vůči dětem vědomě a naplno, protože tátové jsou prostě důležití…

Mgr. Kamila Balcarová, matka dvou synů a dcer, průvodkyně rodičů

semináře a poradenství v oblasti Montessori metody a vědomého rodičovství

spoluautorka on line kurzu pro rodiče dětí od narození do 3 let: http://www.dokazestosam.cz

Hana Gabrielová

Newsletter

Přihlaste se k odběru

Dostávejte novinky z našeho blogu a světa montessori pravidelně do inboxu.Dalšíčlánky

Co je montessori doma?

Co je montessori doma?

Co vlastně potřebujeme k tomu, abychom mohli doma začít s montessori? Je třeba podrobně nastudovat knihy o této pedagogice, absolvovat nějaký kurz? Stačí nakoupit si či vyrobit pomůcky pro daný věk dítěte a naučit se je používat? Nebo je to o něčem jiném…? Montessori jako vědomá cesta dospělého...

Úklid Montessori optikou aneb 5 tipů, jak naučit děti úklízet

Úklid Montessori optikou aneb 5 tipů, jak naučit děti úklízet

Proč děti nerady uklízí? Uklízí nerady všechny děti? Jak naučit děti uklízet? Maria Montessori upozorňovala, že úkolem rodičů, je být dětem průvodcem a ne jejich služebníkem. Optikou Montessori pedagogiky je totiž úklid nedílnou součástí každé aktivity. Montessori děti jsou od začátku vedeny k...

10 tipů na Montessori doma – podpora pro vás

10 tipů na Montessori doma – podpora pro vás

Dr. Montessori jednou řekla: „Abychom pomohli dítěti, musíme mu poskytnout prostředí, které mu umožní svobodně se rozvíjet." Myšlenka, že děti potřebují prostor k růstu, je jedním z nejzákladnějších Montessori principů. To je také důvod, proč jsou třídy v Montessori školách nabité...